Meny

Uppföljningsmodell

Uppföljningsmodellen ska ge en tydlig och gemensam bild om vad som ska redovisas och följas upp på förvaltningen, vilket leder till ett systematiskt kvalitetsarbete.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.