Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

PEKG-möten

PEKG är en förkortning av Personal, Ekonomi och Kvalitets-genomgång. En gång i månaden träffar förvaltningschef, ekonomichef, HR-chef och utvecklingsstrateg verksamhetschefer, ekonomer och HR-specialister i de geografiska områdena och stöd och service, var för sig.

Under mötet diskuteras olika resultat utifrån perspektiven ekonomi, personal och kvalitet. PEKG-mötena är en del av egenkontrollen i förvaltningen.

Nytt för 2017 är att även kvalitetsparametrar diskuteras. Exempelvis områdenas resultat av avvikelser, Senior Alert, Palliativregistret, fallolyckor tas upp och vad man gör i områdena för att förbättra sina resultat. Kvalitetsmåtten diskuteras 3 ggr/år i maj, september och januari.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.