PEKG-möten

PEKG är en förkortning av Personal, Ekonomi och Kvalitets-genomgång. En gång i månaden träffar förvaltningschef, ekonomichef, HR-chef och utvecklingsstrateg verksamhetschefer, ekonomer och HR-specialister i de geografiska områdena och stöd och service, var för sig.

Under mötet diskuteras olika resultat utifrån perspektiven ekonomi, personal och kvalitet. PEKG-mötena är en del av egenkontrollen i förvaltningen.

Nytt för 2017 är att även kvalitetsparametrar diskuteras. Exempelvis områdenas resultat av avvikelser, Senior Alert, Palliativregistret, fallolyckor tas upp och vad man gör i områdena för att förbättra sina resultat. Kvalitetsmåtten diskuteras 3 ggr/år i maj, september och januari.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.