Avvikelser - rutiner

Här finns omsorgsförvaltningens rutiner för avvikelser inom lagrummen SoL, LSS och HSL.

Rutin Lex Sarah

Avvikelser HSL

Uppföljning av avvikelser på enhetsnivå görs, förutom att varje enskild avvikelse följs upp, regelbundet genom att avvikelsesystemet skickar rapporter till enhetscheferna.

På förvaltningsnivå görs uppföljningar av avvikelser årligen på analysdagar samt vid verksamhetsuppföljningar. Allvarliga händelser som leder till att händelseanalyser genomförs återrapporteras alltid till ledning och till ansvarig nämnd.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.