Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Analysdagar

Omsorgsförvaltningen genomför årliga analysdagar. Under 2-3 dagar går ledningen och kvalitetsrådet genom övergripande mål och resultat. Genom riskanalyser tas de områden fram som förvaltningen ska fokusera på kommande år.

Ovan ses systematiken i förbättringsarbetet och analysdagarnas roll i flödet.

Under analysdagarna går man i tur och ordning genom ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, stöd och service och förebyggandeenhetens mål och resultat. Samtliga i ledningsgruppen och kvalitetsrådet deltar alla dagar för att få en helhet och vara delaktiga i de förbättringsområden som identifieras.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.