Analysdagar

Omsorgsförvaltningen genomför årliga analysdagar. Under 2-3 dagar går ledningen och kvalitetsrådet genom övergripande mål och resultat. Genom riskanalyser tas de områden fram som förvaltningen ska fokusera på kommande år.

Ovan ses systematiken i förbättringsarbetet och analysdagarnas roll i flödet.

Under analysdagarna går man i tur och ordning genom ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, stöd och service och förebyggandeenhetens mål och resultat. Samtliga i ledningsgruppen och kvalitetsrådet deltar alla dagar för att få en helhet och vara delaktiga i de förbättringsområden som identifieras.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.