Kvalitetsråd

Kvalitetsrådets syfte är att vara ett forum för stabens och verksamhetens arbete med kvalitet. Målet är att skapa lärande och utveckling både på kort och lång sikt. Mer om kvalitetsarbetet i omsorgsförvaltningen kan du läsa i kvalitetsberättelsen, se dokument nedan.

Ett av kvalitetsrådets uppdrag är att se till att alla medarbetare på alla delar av förvaltningen blir en del av arbetet med utveckling av kvaliteten.

Rådet träffas fyra gånger om året, men finns tillgängliga för frågor och funderingar om kvalitet året runt. Välkommen att höra av dig med ärenden som du vill att vi ska ta upp i kvalitetsrådet!

 
Deltagare Verksamhetsområde
Katrin Nilsson Planeringsenheten
Ingrid Magnusson Planeringsenheten
Katarzyna Wisniewska Planeringsenheten
Johanna Falck Planeringsenheten
Linda Widmark Planeringsenheten
Annsofi Jörgensen Planeringsenheten
Lena Franeta Planeringsenheten
Anna Persson Hälso- och sjukvård
Marketa Svitac Hälso- och sjukvård
Jenny Persson Hälso- och sjukvård
Maria Kusagård Hälso- och sjukvård
Dalal Ali Vård- och omsorgsboende
Laura Brhel Vård- och omsorgsboende
Anna Lahger Ordinärt boende
Petra Stubbedam Ordinärt boende
Sarah Brovall Funktionsstöd
Eva Andersson Funktionsstöd
Elisabeth Wemmenborn Funktionsstöd
Anna Carlsson  Myndighetsenheten
Åsa Gunnarsson Myndighetsenheten
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.