Förbättringsvägen

Förbättringsvägen är en modell och ett stödsystem för omsorgsförvaltningens systematiska förbättringsarbete.

Förbättringsvägen är en modell och ett stödsystem för omsorgsförvaltningens systematiska förbättringsarbete. Förbättringsvägen innebär att kundrelaterade förbättringsförslag hanteras på ett systematiskt sätt, blir dokumenterat och kan följas genom hela processen från att ett förslag kommer in till det blir en färdig rutin.

Förbättringsvägen finns på Kristianstads kommuns intranät.

Samtliga medarbetare kan lämna förslag på förbättringar i kvaliteten för kunderna i omsorgsförvaltningen. När förslaget är lämnat kommer omsorgsförvaltningens Kvalitetsråd besluta om man ska arbeta vidare med förslaget och vem som i så fall ska ansvara för det.

Förslagslämnaren får kontinuerlig information via e-post om utvecklingen kring förslaget, t ex vilka beslut som tas, om det ska göras som projekt och när det beräknas vara klart. Samtliga medarbetare i omsorgsförvaltningen kan följa vad som händer med förslaget under processens gång via Intranätet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.