Meny

Utflyttningsrutiner egen regi

Utflyttningsrutiner från lägenhet i vård- och omsorgsboende

Enhetschef meddelar Boendeprioriterare samma dag/snarast att ledig lägenhet uppstått via ett meddelande samt avslutar kunden i verksamhetssystemet. Samt skicka ett meddelande till biståndshandläggare att beslutet skall avslutas.

Enhetschef meddelar en ansvarig biståndshandläggare som är Pernilla Nylander, Kristina Olsson via verksamhetssystemet att uppdraget har upphört. Kundens genomförande akt sorteras enligt rutin "arkivering, bevarande gallring" och skickas till ansvarig biståndshandläggare inom 7 dagar.

Kontaktman/enhetschef meddelar ansvarig arbetsterapeut och sjukgymnast om utflyttning.

Med hänsyn till efterfrågan av vård- och omsorgsboende är det önskvärt att utflyttning och slutstädning av lägenheten kan ske så snabbt som möjligt - gärna inom 10 dagar. Kunden har fått information om detta vid inflyttning samt årligen via broschyr; "Information om avgifter i Vård och omsorgsboende".

Anvisning och visning av lägenhet skall göras så snart som möjligt! Det finns inget hinder för visning innan utflyttning. Informera anhöriga/legal företrädare.

Besiktning av slutstädning görs av personal eller enhetschef. Se checklista slutstädning nedan.

Vid renoveringsbehov kontaktar enhetschef hyresvärd omgående.

Vid kunds byte till annan utförare, privat aktör eller annan kommun, se rutin "informationsöverföring vid flytt" i Hälso- och sjukvårdshandboken. All kontakt med kund/anhörig dokumenteras i verksamhetssystemet.

Rutin för inrättande av tillfällig korttidsplats på Vård och Omsorgsboende

Ledig lägenhet, inte anvisad men inflyttningsklar, kan bli korttidsplats/alternativt akut korttidsplats. Enhetschef skall därför snarast informera Boendeprioriterare när ledig lägenhet är inflyttningsklar.

På alla Vård och Omsorgsboende skall det finnas extra:

Sängkläder, handdukar, lampa, gardin, bord och stol för att lätt kunna "möblera upp" tillfällig korttidsplats.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.