Meny

Rutin överrapportering

Rutinen beskriver arbetssätt för överrapportering mellan arbetspassen.

Överrapportering från natt till dag

Natten överrapporterar muntligt till dagpersonal det mest väsentliga från natten.

Läs dokumentationen i Life Care från föregående dygn (måndag morgon läses hela helgens dokumentation).Gå igenom kalendern för dagen. Kom överens om eventuella justeringar i dagens planering.Fördela nycklar och telefoner.

Överrapportering från dag till kväll

En dagpersonal rapporterar muntligt till kvällspersonalen det mest väsentliga från dagen. Försök hålla rapporten vid ett tillfälle.

Kvällspersonalen läser aktuell dokumentation i Life Care. Kom överens om eventuella justeringar i planeringen.Fördela nycklar och telefoner.

Överrapportering från kväll till natt

En kvällspersonal rapporterar muntligt till nattpersonalen det mest väsentliga från dagen samt viktiga förändringar i kundernas hjälpbehov/läkemedel, frånvaro kunder, nya kunder mm.

Kom överens om fördelning av nattens arbetsuppgifter. Fördela nycklar (lås in knippor som inte används) och telefoner. Nattpersonalen läser dokumentationen i Life Care

När man slutar sitt pass ansvarar man för att ha dokumenterat händelser av vikt och överrapporterat väsentlig information till kollegorna.

Har du varit ledig ansvarar du för att läsa in vad som hänt under ledigheten.

Tänk på att alla vikarier inte har tillgång till Life Care.

När, var och vilka som ska delta vid rapportering avgörs av enhetschef.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.