Meny

Inhämta fakta sjuksköterska

Rutin för sjuksköterska när en ny patient flyttar in på ett vård- och omsorgsboende.

Enhetschefen på det aktuella vård- och omsorgsboendet lägger en bevakning i Procapita/lämnar utredningen till sjuksköterskan, gällande ny kund samt planerat inflyttningsdatum.

Den mottagande sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för att;

 • Erhålla tillräcklig information gällande patientens hälso- och sjukvårds insatser och behov.
 • Rapportera vidare till berörd omvårdnadspersonal.
 • Ta reda på vilken vårdcentral patienten är listad på.
 • Inhämta samtycke från patienten enligt frastexterna i Procapita.
 • Vid behov beställa journalkopior från Regionen, alternativt läsa i NPÖ.
 • Kontrollera att det finns noterade anhörig/ närstående kontakter i Procapita.
 • Kontrollera aktuella läkemedel och signeringslistor. 

Överlämnande enhets sjuksköterska är ansvarig för att ändra leveransadressen hos aktuell dosleverantör.  

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.