Meny

Inhämta fakta sjuksköterska

Rutin för sjuksköterska när en ny patient flyttar in på ett vård- och omsorgsboende.

Enhetschefen på det aktuella vård- och omsorgsboendet lämnar utredningen till sjuksköterskan, gällande ny kund samt planerat inflyttningsdatum.

Den mottagande sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för att;

  • Erhålla tillräcklig information gällande patientens hälso- och sjukvårds insatser och behov.
  • Rapportera vidare till berörd omvårdnadspersonal.
  • Ta reda på vilken vårdcentral patienten är listad på.
  • Inhämta samtycke från patienten enligt frastexterna i verksamhetssystemet
  • Vid behov beställa journalkopior från Regionen, alternativt läsa i NPÖ.
  • Kontrollera att det finns noterade anhörig/ närstående kontakter i verksamhetssystemet
  • Kontrollera aktuella läkemedel och signeringslistor. 

Överlämnande enhets sjuksköterska är ansvarig för att ändra leveransadressen hos aktuell dosleverantör.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.