Inhämta fakta kontaktman

Rutin för kontaktman inhämta fakta inför ny kund flyttar in på vård och omsorgsboende.

Enhetschefen på det aktuella vård och omsorgsboendet skriver ut biståndshandläggarens utredning till kontaktman/omvårdnadspersonal när ny kund tackat ja till anvisat boende, samt meddelar planerat inflyttningsdatum.

Kontaktman/omvårdnadspersonal har ansvar för att;

 • Läsa igenom biståndshandläggarens utredning som innehåller information om kunden och målsättningar för insatsen.
 • Vid första kontakten när kund/anhöriga påbörjar inflyttningen anteckna information som framkommer angående behov/ rutiner, kost, förväntningar och önskemål.
 • Informera sig om kundens hälso- och sjukvårdsbehov av sjuksköterska på boendet.
 • Informera sig om kundens behov av hjälpmedel och eventuella insatser av boendets rehab-personal.
 • Kontakta kontaktman/vårdpersonal från tidigare ordinärt boende, VoB eller korttid för information kring rutiner för kunden.
 • Kontaktmannen påbörjar direkt genomförandeplanen utifrån fakta som framkommer.
 • Vid demensomsorg är det önskvärt att göra hembesök inför inflyttningen.
 • Överlämna blankett; "levnadsberättelse" som är önskvärd speciellt vid omsorg av de kunder som inte själva kan uttrycka sina behov och önskemål.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.