Meny

Inhämta fakta kontaktman

Rutin för kontaktman inhämta fakta inför ny kund flyttar in på vård och omsorgsboende.

Enhetschefen på det aktuella vård- och omsorgsboendet skriver ut biståndshandläggarens beställning med uppdraget till kontaktman/omvårdnadspersonal när ny kund tackat ja till anvisat boende, samt meddelar planerat inflyttningsdatum.

Kontaktman/omvårdnadspersonal har ansvar för att;

  • Läsa igenom biståndshandläggarens beställning/uppdrag som innehåller en samlad bedömning om kundens behov och resurser samt målsättning med insatserna.
  • Kontakta kontaktman/omvårdnadspersonal från tidigare ordinärt boende, vård-och omsorgsboende eller korttid för överföring av information kring kundens behov och resurser. Samtycke från kund ska finnas och vara inhämtat innan informationen  överförs.
  • Vid inflyttningen sker besök hos kund för att välkomna, delge och inhämta information om bl.a. kost, förflyttning, larm, riskbedömning samt förväntningar och önskemål.
  • Information/överrapportering om kundens hälso- och sjukvårdsbehov sker av legitimerad personal.
  • Informera om levnadsberättelsedokumentet "Mitt Liv" och fråga anhöriga/ närstående om de kan/ vill vara behjälpliga för de kunder som inte själva kan men vill berätta om sig själva

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.