Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Inhämta fakta kontaktman

Rutin för kontaktman inhämta fakta inför ny kund flyttar in på vård och omsorgsboende.

Enhetschefen på det aktuella vård och omsorgsboendet skriver ut biståndshandläggarens utredning till kontaktman/omvårdnadspersonal när ny kund tackat ja till anvisat boende, samt meddelar planerat inflyttningsdatum.

Kontaktman/omvårdnadspersonal har ansvar för att;

 • Läsa igenom biståndshandläggarens utredning som innehåller information om kunden och målsättningar för insatsen.
 • Vid första kontakten när kund/anhöriga påbörjar inflyttningen anteckna information som framkommer angående behov/ rutiner, kost, förväntningar och önskemål.
 • Informera sig om kundens hälso- och sjukvårdsbehov av sjuksköterska på boendet.
 • Informera sig om kundens behov av hjälpmedel och eventuella insatser av boendets rehab-personal.
 • Kontakta kontaktman/vårdpersonal från tidigare ordinärt boende, VoB eller korttid för information kring rutiner för kunden.
 • Kontaktmannen påbörjar direkt genomförandeplanen utifrån fakta som framkommer.
 • Vid demensomsorg är det önskvärt att göra hembesök inför inflyttningen.
 • Överlämna blankett; "levnadsberättelse" som är önskvärd speciellt vid omsorg av de kunder som inte själva kan uttrycka sina behov och önskemål.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.