Leg. Rehabpersonal

Rutin för fysioterapeuter och arbetsterapeuter när en ny patient flyttar in på ett vård- och omsorgsboende.

Enhetschefen på det aktuella vård- och omsorgsboendet lägger en bevakning i procapita till fysioterapeuten och arbetsterapeuten gällande anvisning av ny kund samt planerat inflyttningsdatum.

Den mottagande fysioterapeuten och arbetsterapeuten har det yttersta ansvaret för att;

 • Inhämta tillräcklig information gällande kundens eventuella insatser.
 • Rapportera vidare till berörd personal.
 • En insats föregås alltid av en individuell bedömning. I vissa fall finns det behov av insatser direkt i samband med inflyttningen, som t.ex. vid bedömning av nytt hjälpmedelsbehov. I andra fall kan insatserna vänta tills patienten kommit på plats i det nya boendet, som t.ex. vid bedömning av träningar/behandlingar. 

Exempel på insatser som kan vara aktuella är:

 • Fysioterapeutiska behandlingar/träningar.
 • Arbetsterapeutiska behandlingar/träningar.
 • Bedömning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.