Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Från sjukhus

Inflyttning direkt från sjukhus

När kunden/patienten flyttar direkt från sjukhus till vård-och omsorgsboende gäller följande:

  • Sjuksköterska, på uppdrag av enhetschef, ansvarar för att meddela sjukhuset att ledig plats finns.
  • Sjuksköterska, ansvarar för att hålla kontakten med sjukhuset via meddelarfunktionen i SVPL-IT.
  • Sjuksköterska följer förloppet i SVPL-IT och bevakar när patienten är utskrivningsklar för att det inte skall föranleda betalningsansvar, se rutin i Samverkansdokument 3.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.