Inflyttningsrutiner

Här finns samlade rutiner vid inflyttning till vård- och omsorgsboende

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.