Anvisningsrutin extern utförare

Inflyttningsrutin vård- och omsorgsboende extern utförare.

Anvisningsrutin av ledig lägenhet i Särskilt boende för privata aktörer

 • Anvisning om ny kund lämnas till verksamhetschef via verksamhetssystem och mail från boendeprioriteraren. 
 • I anvisningen hänvisas till vem som skall kontaktas vid erbjudandet samt var kunden befinner sig. 
 • Anvisad lägenhet erbjuds samma dag/snarast till ny kund av verksamhetschef. 
 • Visning av lägenhet skall göras så snart som möjligt. Det finns inget hinder för visning innan utflyttning. Skriftlig information/broschyr om boendet lämnas vid visningen. 
 • Svar på erbjudandet av lägenhet skall göras av kund eller dennes företrädare inom två vardagar från visningen till verksamhetschefen. 
 • Information lämnas till kund att man börjar betala hyra från den dag man tackar ja till lägenheten förutsatt att den är inflyttningsklar. 
 • När kunden tackat ja till anvisad lägenhet skickar verksamhetschef en bevakning till boendeprioriteraren och meddelar att kunden tackat ja. Boendeprioriteraren meddelar i sin tur handläggaren som snarast lägger en beställning till verksamhetschefen. 
 • När inflyttningsdatum är bestämt meddelar verksamhetschefen boendeprioriteraren via bevakning vilket datum kunden flyttar in. Verksamhetschefen kontaktar korttiden/hemtjänsten vilket datum kunden flyttar till särskilt boende. 
 • Hyreskontrakt skrivs av verksamhetschefen. 
 • Inflyttning bör ske senast tio dagar efter att lägenheten är inflyttningsklar. 
 • Om kunden tackar nej till anvisad lägenhet kontaktar verksamhetschefen boendeprioriteraren snarast. Verksamhetschef informerar kund om att biståndshandläggare kommer att ta kontakt inom två dagar. 
 • Vid byte av lägenhet inom kommunen; boendeprioriteraren anvisar i verksamhetssystemet och lägger mail och bevakning om bytet till båda berörda enhetschefer/verksamhetschefer. Den enhetschef/verksamhetschef som har den lediga lägenheten gör anvisningen till kunden/anhörig enligt ovan rutin.

 

Vid byte till annan utförare se rutin Utflyttning från Särskilt boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.