Extern utförare

Inflyttningsrutin vård- och omsorgsboende extern utförare.

Information om ny kund lämnas till verksamhetschefen via bevakning i procapita och mail från boendeprioriterare. ( i denna bevakning skriver boendeprioriterare vilka/vem ni skall kontakta vid anvisning och vem som är handläggare och var kunden befinner, samt hur länge beslutet på korttid är beviljat).

Anvisad lägenhet erbjuds samma dag/snarast till ny kund av verksamhetschefen

I bevakningen hänvisas till vem som skall kontaktas vid erbjudandet samt var kunden befinner sig och vilken handläggare som ansvarar för ärendet.

Visning av lägenhet skall göras så snart som möjligt. Det finns inget hinder för visning innan utflyttning. Skriftlig information/broschyr om boendet lämnas vid visningen

Svar på erbjudandet av lägenhet skall göras av kund eller dennes företrädare inom två vardagar från visningen till verksamhetschefen.

Information lämnas till kund att man börjar betala hyra från den dag man tackar ja till lägenheten förutsatt att den är inflyttningsklar.

När kunden tackat ja till anvisad lägenhet skickar verksamhetschefen en bevakning till boendeprioriteraren och meddelar att kunden tackat ja. Boendeprioriteraren meddelar i sin tur handläggaren som lägger en beställning till verksamhetschefen.

Om kunden tackar nej till anvisad lägenhet kontaktar verksamhetschefen boendeprioriteraren. Enhetschef informerar kund om att biståndshandläggare kommer att ta kontakt inom två dagar.

När inflyttningsdatum är bestämt meddelar verksamhetschefen boendeprioriteraren och handläggaren via en bevakning vilket datum kunden flyttar in. Verksamhetschefen kontaktar korttiden/hemtjänsten vilket datum kunden flyttar till särskilt boende

Hyreskontrakt skrivs av verksamhetschefen.

Inflyttning bör ske senast tio dagar efter att lägenheten är inflyttningsklar.

Vid byte av lägenhet inom kommunen; boendeprioriterare anvisar i verksamhetssystemet och lägger mail och bevakning om bytet till båda berörda enhetschefer/verksamhetschefer. Den enhetschef/Verksamhetschef som har den lediga lägenheten gör anvisningen till kunden/anhörig enligt ovan rutin.

Vid byte till annan utförare se rutin Utflyttning från vård- och omsorgsboende

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.