Anvisningsrutin

Anvisningsrutin vid inflyttning.

Anvisningsrutin av ledig lägenhet i Särskilt boende

 • Information om ny kund lämnas till enhetschef via verksamhetssystem och mail från boendeprioriterare.
 • Anvisad lägenhet erbjuds samma dag/snarast till ny kund av enhetschef. I utredningen hänvisas till vem som skall kontaktas vid erbjudandet. Enhetschef dokumenterar anvisningen i verksamhetssystemet.
 • Visning av lägenhet skall göras så snart som möjligt. Det finns inget hinder för visning innan utflyttning. Skriftlig information/broschyr om boendet lämnas vid visningen.
 • Svar på erbjudandet av lägenhet skall göras av kund eller dennes företrädare inom två dagar från visningen till enhetschef. Svaret dokumenteras i verksamhetssystemet.
 • Information lämnas till kund att man börjar betala hyra från den dag man tackar ja till lägenheten förutsatt att den är inflyttningsklar.
 • När kunden tackat ja till anvisad lägenhet kopierar enhetschefen snarast kundens utredning till berörd personal; kontaktman, ansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.
 • När inflyttningsdatum är bestämt meddelar enhetschef detta till all berörd personal för bevakning av överrapportering av kund.
 • Hyreskontrakt skrivs.
 • Inflyttning bör ske senast tio dagar efter att lägenheten är inflyttningsklar.
 • Om kunden tackar nej till anvisad lägenhet dokumenteras detta i verksamhetssystemet och boendeprioriterare meddelas snarast. Enhetschef informerar kund om att biståndshandläggare kommer att ta kontakt inom två dagar.
 • Vid byte av lägenhet inom kommunen; boendeprioriterare anvisar i verksamhetssystemet och lägger mail om bytet till båda berörda enhetschefer. Den enhetschef som har den lediga lägenheten gör anvisningen till kunden/anhörig enligt ovan rutin.
 • Vid byte till annan utförare se rutin; Utflyttning från särskilt boende.

 

Vid inflyttning direkt från Region Skåne gäller följande:

 • Boendeprioriterare kontaktar berörd enhetschef och informerar om vilken avdelning kunden är inlagd på och vilken dag kunden är utskrivningsklar.
 • Boendeprioriterare lägger en bevakning till enhetschef i Procapita. Enhetschef ansvarar för att hålla sig underrättad om när kund är utskrivningsklar.
 • Enhetschef ska meddela boendeprioriteraren när det är planerat att kund ska lämna sjukhuset för att flytta in i anvisat boende.
 • Boendeprioriteraren informerar berörd handläggare ger den mottagande enhetens sjuksköterska behörighet i Mina Planer.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.