Anvisningsrutin

Anvisningsrutin vid inflyttning.

 Anvisningsrutin av ledig lägenhet i Särskilt boende

 • Anvisning om ny kund lämnas till enhetschef via verksamhetssystem och mail från boendeprioriteraren. 
 • I anvisningen hänvisas till vem som skall kontaktas vid erbjudandet samt var kunden befinner sig. 
 • Anvisad lägenhet erbjuds samma dag/snarast till ny kund av enhetschef. Enhetschef dokumenterar anvisningen i verksamhetssystemet. 
 • Visning av lägenhet skall göras så snart som möjligt. Det finns inget hinder för visning innan utflyttning. Skriftlig information/broschyr om boendet lämnas vid visningen. 
 • Svar på erbjudandet av lägenhet skall göras av kund eller dennes företrädare inom två vardagar från visningen till enhetschefen. Svaret dokumenteras i verksamhetssystemet. Enhetschefen skall meddela till boendeprioriteraren när lägenheten är inflyttningsklar. 
 • Information lämnas till kund att man börjar betala hyra från den dag man tackar ja till lägenheten förutsatt att den är inflyttningsklar. 
 • När kunden tackat ja till anvisad lägenhet skickar enhetschef en bevakning till boendeprioriteraren och meddelar att kunden tackat ja. Boendeprioriteraren meddelar i sin tur handläggaren som snarast lägger en beställning till enhetschefen. Enhetschefen meddelar berörd personal; kontaktman, ansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. När inflyttningsdatum är bestämt meddelar enhetschef detta till all berörd personal för bevakning av överrapportering av kund. Boendeprioriteraren meddelas snarast samt dokumenterar enhetschef i journalen datum för inflyttning.
 • Hyreskontrakt skrivs. 
 • Inflyttning bör ske senast tio dagar efter att lägenheten är inflyttningsklar. Enhetschefen ansvarar för att planerar inflytten tillsammans med anhöriga/god man.
 • Om kunden tackar nej till anvisad lägenhet dokumenteras detta i verksamhetssystemet och boendeprioriteraren meddelas snarast. Enhetschef informerar kund om att biståndshandläggare kommer att ta kontakt inom två dagar. 
 • Vid byte av lägenhet inom kommunen; boendeprioriteraren anvisar i verksamhetssystemet och lägger mail och bevakning om bytet till båda berörda enhetschefer/verksamhetschefer. Den enhetschef/Verksamhetschef som har den lediga lägenheten gör anvisningen till kunden/anhörig enligt ovan rutin. 

 

Vid byte till annan utförare se rutin Utflyttning från Särskilt boende

 

Vid inflyttning direkt från Region Skåne gäller följande:

 • Boendeprioriterare kontaktar berörd enhetschef och informerar om vilken avdelning kunden är inlagd på och vilken dag kunden är utskrivningsklar.
 • Boendeprioriterare lägger en bevakning till enhetschef i Procapita. Enhetschef ansvarar för att hålla sig underrättad om när kund är utskrivningsklar.
 • Enhetschef ska meddela boendeprioriteraren när det är planerat att kund ska lämna sjukhuset för att flytta in i anvisat boende.
 • Boendeprioriteraren informerar berörd handläggare ger den mottagande enhetens sjuksköterska behörighet i Mina Planer.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.