Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Anvisningsrutin

Anvisningsrutin vid inflyttning

Anvisningsrutin av ledig lägenhet i Särskilt boende

 • Information om ny kund lämnas till enhetschef via verksamhetssystem och mail från boendeprioriterare.
 • Anvisad lägenhet erbjuds samma dag/snarast till ny kund av enhetschef. I utredningen hänvisas till vem som skall kontaktas vid erbjudandet. Enhetschef dokumenterar anvisningen i verksamhetssystemet.
 • Visning av lägenhet skall göras så snart som möjligt. Det finns inget hinder för visning innan utflyttning. Skriftlig information/broschyr om boendet lämnas vid visningen.
 • Svar på erbjudandet av lägenhet skall göras av kund eller dennes företrädare inom två dagar från visningen till enhetschef. Svaret dokumenteras i verksamhetssystemet.
 • Information lämnas till kund att man börjar betala hyra från den dag man tackar ja till lägenheten förutsatt att den är inflyttningsklar.
 • När kunden tackat ja till anvisad lägenhet kopierar enhetschefen snarast kundens utredning till berörd personal; kontaktman, ansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.
 • När inflyttningsdatum är bestämt meddelar enhetschef detta till all berörd personal för bevakning av överrapportering av kund.
 • Hyreskontrakt skrivs.
 • Inflyttning bör ske senast tio dagar efter att lägenheten är inflyttningsklar.
 • Om kunden tackar nej till anvisad lägenhet dokumenteras detta i verksamhetssystemet och boendeprioriterare meddelas snarast. Enhetschef informerar kund om att biståndshandläggare kommer att ta kontakt inom två dagar.
 • Vid byte av lägenhet inom kommunen; boendeprioriterare anvisar i verksamhetssystemet och lägger mail om bytet till båda berörda enhetschefer. Den enhetschef som har den lediga lägenheten gör anvisningen till kunden/anhörig enligt ovan rutin.
 • Vid byte till annan utförare se rutin; Utflyttning från särskilt boende.

 

Vid inflyttning direkt från Region Skåne gäller följande:

 • Boendeprioriterare kontaktar berörd enhetschef och informerar om vilken avdelning kunden är inlagd på och vilken dag kunden är utskrivningsklar.
 • Boendeprioriterare lägger en bevakning till enhetschef i Procapita. Enhetschef ansvarar för att hålla sig underrättad om när kund är utskrivningsklar.
 • Enhetschef ska meddela boendeprioriteraren när det är planerat att kund ska lämna sjukhuset för att flytta in i anvisat boende.
 • Boendeprioriteraren informerar berörd handläggare att ge den mottagande enhetens sjuksköterska behörighet i SVPL-it.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.