Synpunkten

Nedan beskrivs omsorgsförvaltningens rutiner för Synpunkten i syfte att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya eller ej tillgodosedda behov.

Du använder formuläret för att skicka in dina synpunkter. Du kan också skriva ut broschyren som du hittar under relaterad information. Broschyren skickar du till oss med posten. Porto är betald.

Det går även att lämna dina synpunkter direkt till vår personal i bland annat medborgarcenter.

Vill du lämna synpunkter på omsorgsboendena Amalia och Christiansro ska du kontakta dem direkt. De drivs i privat regi av företaget Förenade Care AB på uppdrag av kommunen.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.