Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Social dokumentation i genomförandet av insatser enligt SoL och LSS

Det pågår ett utvecklingsarbete med den sociala dokumentationen och framöver kommer den anpassas till Socialstyrelsens modell Behov i centrum. I modellen beskrivs varje individs behov utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.