Social dokumentation

Genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör den enskilde ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Detta framgår av såväl Socialtjänstlagen som LSS-lagen.

Under detta avsnitt i verkställighetshandboken finner du bestämmelser och rekomendationer utifrån lagar och föreskrifter gällande dokumentation i det sociala arbetet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.