Meny

Bakgrund och begreppsförklaring

Information och bakgrund och begreppsförklaring.

Bakgrund

När en person är utsatt för hot kan personen i vissa fall få skyddade personuppgifter. Skatteverket är den myndighet som handlägger denna typ av begäran.

Skyddade personuppgifter innebär att till exempel namn och adress skyddas i folkbokföringsregistret. I vanliga fall är uppgifterna i det svenska folkbokföringsregistret offentliga. Namn och adress är i regel de uppgifter som är mest skyddsvärd, men även andra uppgifter inom folkbokföringen kan behöva skyddas, till exempel uppgifter om anhöriga och uppgifter som kan röja var personen eller dennes anhöriga kan befinna sig. En säker hantering av skyddade personuppgifter kräver att den personal som hanterar dessa personuppgifter har goda kunskaper om de sekretessbestämmelser som gäller och markeringar som finns för skyddade personuppgifter. 

Begreppsförklaring

Skyddade personuppgifter är en samlingsrubrik som Skatteverket använder för åtgärderna:

  • sekretessmarkering
  • skyddad folkbokföring
  • fingerade personuppgifter

Dessa skyddsåtgärder används då enskilda eller någon närstående kan lida skada eller men om uppgiften om den enskilde lämnas ut. Utöver vad som gäller för personer med skyddade personuppgifter ska sekretess och tystnadsplikt efterföljas.

Sekretessmarkering innebär lägre graden av varningssignal, sekretessmarkeringen gäller alla personuppgifter som namn, adress, familj, telefonnummer.

Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. En markering för skyddad folkbokföring innebär att de gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit personen får sin post.

Fingerade personuppgifter är det starkaste skyddet, innebär nytt namn och nytt personnummer. Kopplingen mellan den nya och den gamla identiteten finns endast hos Rikspolisstyrelsen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.