Meny

Arkivering

Information om arkivering av sekretess skyddade personuppgifter.

Vid arkivering ska handling rörande person som omfattas av skyddade personuppgifter läggas i förslutet kuvert där det framgår att personen har skyddad identitet oavsett vilken form av skydd som den enskilde har. Dokument som inte arkiveras ska makuleras och läggas i sekretess kärl.

  • Vid avslut av ärende arkiveras handlingarna enligt gällande dokumenthanteringsplan.
  • Har skyddad folkbokföring funnits kvar fram till avslut ska handlingarna förvaras åtskilda från andra arkiverade handlingar. Kontakt tas med respektive registrator inom förvaltningen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.