Meny

Synpunkter och klagomål – sammanställning och analys

Analys av synpunkter och klagomål på verksamhets och förvaltningsnivå. På enhetsnivå följs rutinen för systematiskt kvalitetsarbete med stöd av avvikelser.

1. Medborgarcenter tar ut statistikrapporter synpunkter OMS den 10:e i månaden efter för varje
    kvartal (Excel format).

2. Rapporten skickas till nämndssekreterare och administratör på OMS.

3. Nämndssekreterare eller administratör kompletterar med synpunkter från Evolution (tex från
    IVO, patientnämnd), vilket innebär att fylla på Excel dokumentet enligt samma rubricering utifrån
    vad som är möjligt.

4. Filen sparas ner i sin helhet på G:\OF\Staben\Planeringsenheten (Ingrid 6876)
    \Nämndadministration\Medborgarcenter\Artvise\Sammanställning av synpunkter.

5. Nämndssekreterare eller administratör skapar därefter underlag med filtreringsmöjligheter
    utifrån verksamhetsnivå

6. Underlaget skickas till respektive verksamhet dvs verksamhetsutvecklare inom Vård- och
    omsorgsboende, ordinärt boende, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt till kostchef,
    planeringschef, myndighetschef och SAS (för vidaredistribution till privata utförare).

7. Om det kvarstår synpunkter och klagomål som är svåra att fördela sker en dialog med
    planeringschefen vem som ska vara ansvarig för analysarbetet.

8. Mottagare för filen gör analysarbete av synpunkter och klagomål enligt nedan.

Analyser

Exceldokumentet biläggs i avvikelsesystemet i DF på samma sätt som statistikrapporten för analysarbetet. Analysen av synpunkter och klagomål görs på samma sätt som analysarbetet kring avvikelsesystemet under samma rapport.

Synpunkter och klagomål med tillhörande analys på stabsnivå (Kostenhet, HR, Myndighet, Ekonomi) sker inom dessa respektive verksamheter enligt rutin ovan.

SAS/MAS/MAR gör motsvarande enligt ovan halvårsvis och årsvis, dvs 10 juli tas sammanställning för januari -juni och 10 januari tas sammanställning ut för januari - december.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.