Meny

Arbetsrättsliga åtgärder

Om händelsen även medför arbetsrättsliga åtgärder.

Även om syftet med lex Sarah inte är att utse någon syndabock kan det ändå bli så att en arbetsrättslig process parallellt med en lex Sarah-utredning kan vara nödvändig. I dessa fall tar chef kontakt med förvaltningens HR-specialister.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.