Verkställighetsmöte LSS

Är ett möte som sker framförallt i hemtjänst, vård- och omsorgsboenden och i bostäder med särskild service. Mötena är regelbundna och har en given struktur. Här informerar man varandra om problem/behov, följer upp samarbetet och ansvarsfördelningen i teamet.

 De olika yrkesgrupperna samordnar insatserna med syftet att alla ska arbeta mot samma mål. På dessa möten är kunden inte med, men kunden ska lämna sitt godkännande till att de får äga rum. Godkännandet fyller kontaktmannen i på blanketten ”Kundens Nätverk”.

Enhetschefens ansvar.

Enhetschefen ansvarar för att planera och bjuda in samt hålla i verkställighetsmöten en gång/halvår på respektive gruppbostad och servicebostad enligt följande tidsintervall:

Verksamhetsområde 1- januari och september.

Verksamhetsområde 2- februari och oktober.

Verksamhetsområde 3- mars och november.

Verksamhetsområde 5- april och december.

Socialpsykiatrin- februari och oktober (Brohaga delas på 2 tillfälle per period).

Snälltågsvägen: 2 per termin och sida- september, november, januari, april.

Frostagatan: 2 per termin och sida- september, november, januari, april.

 • Enhetschef, omvårdnadspersonal och leg personal tänker i förväg igenom vilka behov/problem som behöver diskuteras kring varje enskild kund utifrån nedanstående dagordning.
 • Överenskommelser och planering dokumenteras av den som utses som ansvarig för respektive åtgärd.
 • Utgångspunkten i diskussionerna och informationen är genomförandeplanen samt aktuella hälso- och sjukvårdsinsatser.

 

Dagordning för verkställighetsmöten

Aktuella behov/problem och insatser kring:

 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Sömn
 • Förflyttning och överflyttning
 • Personlig hygien
 • Äta och dricka
 • Kommunikation
 • Tid, struktur
 • Hjälpmedel
 • Skyddsåtgärder

 

Fallrapporter- genomgång inkomna/aktuella fallrapporter

Avvikelser- vad kan vi lära oss av inkomna avvikelser

Sammanfatta planerade åtgärder, vem gör vad och när?

Skyddsåtgärder, genomgång och uppdatering sammanställningen

Boka tid för nästa möte enligt ovan ordning

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.