Meny

Kartläggning av välfungerande aktiviteter

Syftet är att identifiera välfungerande aktiviteter för att kunna erbjuda dem oftare, dra nytta av kunskapen vid planering av nya aktiviteter eller förändra aktiviteter som inte fungerar.

Genom att kartlägga välfungerande aktiviteter kan gemensamma nämnare hittas t ex vem som tar initiativ, tidpunkt på dagen, vilka aktiviteter, om de utförs ensamma eller i grupp etc.

Kartläggningen kan göras under en begränsad tid eller fortlöpande i bifogad mall.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.