Meny

Aktivitetsbeskrivningar

I ett personcentrerat arbetssätt kan behov finnas av att förtydliga en aktivitet i genomförandeplanen på en detaljerad nivå. I en aktivitetsbeskrivning förtydligas tillvägagångssätt och samspel mellan personal och kund i en aktivitet i syfte att skapa delaktighet och självständighet för kund.

Ansvar

Kontaktman tillsammans med arbetsgruppen

Hur

Utifrån kundens behov beskrivs tillvägagångssätt och samspel i aktiviteten. Beskriv en aktivitet steg för steg i sick-sack med en kolumn för kund respektive personal för att förtydliga ordning och samspel mellan stöttning och självständighet.

Använd mall
Aktivitetsbeskrivningen är en del av genomförandeplanen och förvaras och arkiveras enligt samma rutiner som för genomförandeplanen.

Exempel på en aktivitetsbeskrivning

Aktivitetsbeskrivning.jpg

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.