Meny

Stresstermometer

Stresstermometern är en förebyggande handlingsplan som på ett tydligt sätt synliggör en persons olika stressnivåer, vilka egna problemlösningsstrategier som personen har och vad personer i omgivningen kan göra.

I stresstermometern beskrivs tecken på olika känslolägen samt strategier och stöd i de olika stressnivåerna. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma försignaler och de lägre nivåerna för att med rätt stöd, om möjligt, återfå balansen igen.

Saknar personen egna funktionella strategier för att hantera den stress som en situation orsakar kan man behöva planera för hur brukaren kan lära sig lämpliga strategier.

Man behöver också tänka igenom vilka redskap som personen kan vara i behov av för att bli påmind om sina strategier t ex sociala berättelser, bilder och föremål.

 

I stresstermometern beskrivs:

Tecken: signaler, vad kund gör, vad som händer, vad man ser.

Kund kan göra: kundens egna strategier och/eller vilka krav, aktiviteter och miljöer kund klarar i känsloläget.

Personal kan göra: avledning, anpassningar av aktiviteter, miljö, metoder, kommunikation, hjälpmedel.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.