Social dokumentation i genomförandet av insatser enligt SoL och LSS

Innehållet i vägledningen är riktat till omvårdnadspersonal och enhetschefer som arbetar inom omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun. Den ska vara ett stöd för personalen som dokumenterar själva genomförandet av insatserna, d v s vid upprättandet av genomförandeplan, och fortlöpande anteckninga

Hämta data

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.