Skadedjur

Rutinen avser då en anställd i kommunen upptäcker eller misstänker att det finns t.ex. vägglöss hos en kund eller patient.

I ordinärt boende

De flesta bostadsföretag har ett avtal med en firma som bekämpar skadedjur. Det ingår också oftast i en privat villa/hemförsäkring.

 • Informera ansvarig arbetsledare om personen har insatser från kommunens hemtjänst.
 • Informera sjuksköterskan om patienten enbart har hemsjukvård.
 • Be i första hand kunden/patienten eller dennes legale företrädare att själv kontakta saneringsföretag.
 • Behöver kunden/patienten stöd ska arbetsledaren eller sjuksköterskan kontakta Anticimex för råd och stöd.
 • Informera MAS

 Anticimex kan kontaktas via länken nedan

Hygienrutiner

 Se länken till vårdhygieniska rutiner vid skabb nedan!

 

I vård- och omsorgsboende

Se länken till vårdhygieniska rutiner vid skabb nedan!

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.