Rutin vid behov av ny lokal/fastighet

I de fall verksamheten behöver byta lokaler eller utöka sin verksamhet måste vi säkerställa att ärendet går rätt väg.

 1. Enhetschef (EC) går till verksamhetschef (VC) med underlag för dialog (syfte med lokalen etc.)
 2. Vid godkännande av VC går EC till planeringsstrateg och meddelar att de har behov av en ny lokal
 3. Behovsanalys skrivs och lämnas till verksamhetsutvecklare OMS. Planeringsstrateg kan vara behjälplig vid skrivandet
 4. EC tar kontakt med sin ekonom för att ta fram personalkostnader
 5. OSLOK:s-blankett
  Fylls i av EC
  EC skickar blanketten till VC för underskrift
  VC skickar underskriven blankett till verksamhetsutvecklare OMS
 6. Verksamhetsutvecklare OMS lyfter ärendet i OSLOK
 7. Därefter lämnar verksamhetsutvecklare OMS ärendet vidare till lokalförsörjningsstrateg KLK
 8. Lokalförsörjningsstrateg KLK lyfter ärendet i ASLOK
 9. Vid godkännande i ASLOK ger lokalförsörjningsstrateg KLK förvaltare i uppdrag att leta efter lokal enligt behovsanalysen i steg 3
 10. Förvaltaren meddelar planeringsstrateg FUNK vilka lediga lokaler som skulle vara lämpliga
 11. Planeringsstrateg FUNK bokar visning med EC och ev. andra intressenter
 12. När verksamheten bestämt sig för vilken fastighet som är lämplig undersöker EC och planeringsstrateg FUNK om det är aktuellt med renovering/anpassningar
 13. EC tar fram investeringskostnader
 14. Planeringsstrateg FUNK tar kontakt med förvaltare för att diskutera vad som kan bli aktuellt
 15. Förvaltare tar fram hyreskontrakt
 16. Planeringsstrateg FUNK lyfter kontraktet med verksamhetsutvecklare OMS
 17. Verksamhetsutvecklare OMS lyfter ärendet med lokalförsörjningsstrateg KLK
 18. Lokalförsörjningsstrateg KLK lyfter det till ASLOK
 19. Ärendet lyfts till politiken och verksamhetsutvecklare OMS ansöker om hyreskompensation
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.