Ytterfall

Så här fungerar rutinen för att ta hand om ytterfall.

Varje månad skickar ekonomienheten en lista på de kunder som är ytterfall till enhetschef för myndighetsenheten. Denna vidarebefordrar i sin tur till verksamhetschef för ordinärt boende samt till myndighetschef.

Enhetschef vidarebefordrar till respektive områdesansvarig biståndshandläggare och verksamhetschef vidarebefordrar till respektive områdesansvarig enhetschef.

Det åligger berörda biståndshandläggare samt enhetschefer att uppmärksamma de kunder som tillhör verksamhetens område.

Det är viktigt att dessa kunder följs upp regelbundet och att rutin för tillfällig utökning samt rutin för uppföljning av biståndsbeslut mellan myndighetsenheten och verkställigheten tillämpas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.