Meny

Vägledning till medarbetare

Vägledningen beskriver medarbetarnas ambitionsnivå i utförandet av hemtjänstinsatser. Vi arbetar med kunden i centrum och ett rehabiliterande förhållningssätt. Kundens önskemål samt biståndshandläggarens utredning ligger till grund för verkställighet och genomförandeplan.

Inom ramen för beviljade insatser kan kunder i samråd med kontaktman vid enstaka tillfällen byta ut en insats mot en annan. Rådgör med chef vid oklarheter. Skulle bytet av insats upprepas ska en kontakt tas med biståndshandläggaren för uppföljning av kundens behov.

 
Insatser 
Avgiftsfri avlösning Avgiftsfri avlösning i hemmet 10 timmar/mån. Aktivitet
av social/personlig karaktär. Serviceinsatser utförs ej under avlösning.
Bäddning Renbäddning en gång var fjortonde dag eller vidbehov. Daglig bäddning av sängen efter önskemål om tillvägagångssätt från kunden
Diskning

Kundens disk diskas dagligen eller efter behov. Diskning utförs inte för gäster eller annan person utan bistånd i hushållet.

Dusch Insatsen inkluderar stöd och hjälp eller tillsyn med dusch och hårvård samt fot och nagelvård som inte kräver speciell kompetens. Iordningställande av badrum samt rengöring av duschhjälpmedel ingår.
Fönsterputs Fönsterputs sker i två rum och kök, hall och toalett, upp till två gånger per år. Skulle behov av insatsen ske oftare får biståndshandläggare göra en ny prövning. I insatsen ingår att plocka bort och sätta tillbaka föremål i fönsterkarmen, putsa fönstrets insida, utsida och emellan samt torka av fönsterkarmarna. Om arbetsmiljön tillåter kan man välja att byta ut fönster från ett rum till en inglasad balkong.
Husdjur Skötsel av husdjur ingår inte i hemtjänsten. Individuell prövning av biståndshandläggare krävs.
Inköp av dagligvaror

Inköpen skall alltid ske i närmsta livsmedelsbutik. I de fall den enskilde har önskan kan den följa med vid inköpstillfället. Kunden får hjälp med att planera och göra inköpslista samt packa upp och ställa in varorna. Inköp av tyngre och skrymmande varor så som bl.a. läskbackar, balar av hushålls- och toalettpapper utförs inte. Inköp görs för behovet under en vecka. I samband med inköp kan apoteksärende utföras om det inte kan tillgodoses på annat sätt. Apoteksvaror ska om dessa är receptbelagda alltid i första hand beställas och skickas hem, se apotekets hemsida. Om hemtjänst ska hämta ut läkemedel krävs fullmakt från kunden. Apoteket har avsedd blankett för fullmakt. Hemtjänsten kan vara behjälplig med postärenden som att tillexempel hämta paket - dock utförs detta endast i samband med inköp samt om utlämningsställe är i den butik där inköp sker.

Matdistribution

Mat överlämnas till kund, varm eller kall. I insatsen
ingår att öppna förpackningen.

Måltider

Insatsen kan inkludera hjälp att tillreda och iordningsställa
enklare måltider, samt vid behov ge stöd i samband med/under måltiden.

Personlig omvårdnad

Dygnet runt hjälp/stöttning med personlig omvårdnad efter kundens behov. Morgon- och kvällshygien, munvård, klädning, rakning, rengöring av glasögon och hörapparat, enklare makeup, enklare nagelvård, insmörjning med kroppslotion och toalettbesök.

Egenvård - hjälp till självhjälp vid t.ex. läkemedelshantering, ta på/av stödstrumpa och att ge ögondroppar. Den enskilde ansvarar själv för åtgärden/behandlingen.

Rökning

Utifrån arbetsmiljöaspekt ska inte rökning pågå i de rum som personalen kommer att vistas i. I de rum rökning pågår, utförs inga insatser om inte vädring sker. Detta ska framgå i genomförandeplanen.

Social kontakt/promenad

Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och kan exempelvis bestå av samtal, social samvaro genom spel, fika eller baka en kaka, promenad till mötesplats. Utevistelse/promenad i närmiljön. Aktivitet utförs efter kunds önskemål.

Sophantering

Hjälp att bära ut sopor till befintlig soptunna och till sortering i närområdet.

Städning

Städning av två rum och kök, hall och badrum varannan vecka, skulle behov av tätare tillfällen finnas tillgodoses dessa efter enskild behovsprövning av biståndshandläggare. I de fall då det finns delade sovrum, så gäller att båda sovrummen samt ett rum till innefattas av städ.

I städning ingår på fria ytor dammsugning, våttorkning av golv, dammtorkning, vattna blommor, rengöring av hjälpmedel, och efter behov lättare rengöring av skafferi och kyl. Städutrustning som kan godkännas ur arbetsmiljösynpunkt tillhandahålls av den enskilde.

Möjlighet finns att använda beviljad tid till rengöring av spis/ugn, frosta av kyl/frys, städning av balkong eller för att följa årstider/högtider med exempelvis julpynt, påsk eller midsommardekorationer.

Telefontjänst

 Hemtjänstpersonal ringer på överenskommen tid för att höra hur den enskilde mår eller annat överenskommet utifrån biståndsbeslut.

Tidning/post

Hjälp att ta in tidning/post.

Tillsyn

Trygghetsskapande besök.

Tvätt

Tvättning ska ske i tvättmaskin i den egna bostaden alternativt i tvättstuga som tillhör fastigheten. I tvätthanteringen ingår att boka tvättid, sortera, hänga upp och vika tvätt samt lägga tillbaka tvätt på avsedd plats. Strykning av enstaka klädesplagg ingår.

Uppvärmning

All uppvärmning av bostaden är fastighetsägarens ansvar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.