Meny

Uppföljningar av biståndsbeslut

Rutin gällande (månads)uppföljningar av biståndsbeslut mellan myndighetsenheten och verkställigheten, hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen.

  • Biståndshandläggare drar ut sammanställning över vilka uppföljningar som är aktuella för månaden.
  • Sammanställningen på vilka kunder som är aktuella för uppföljning skickas via Lifecare meddelande till ansvarig utförare för möjlighet till återkoppling om behov finns av gemensamt hembesök eller annat som är av vikt att känna till inför uppföljning.
  • Återkoppling från ansvarig utförare ska ske omgående för en bra planering.
  • Vid behov bokas hembesök i samråd med ansvarig utförare/planerare för att underlätta kontaktmannens möjlighet att vara delaktig.
  • Verkställigheten ansvarar för att informera berörda professioner om behov finns av deras delaktighet.
  • Biståndshandläggare ansvarar för att informera kund och anhöriga.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.