Uppföljning kring kontaktman och genomförandeplan

Verkställigheten ska säkerställa att det finns utsedd, namngiven kontaktman till varje kund och att det upprättats en genomförandeplan.

När beställning kommer från biståndshandläggare, planeras insatserna in som vanligt i LifeCare. Sist planeras en tid för upprättande av genomförandeplan (på kontaktmannen).

Därefter planeras en uppföljning in (på kontaktmannen) fyra veckor efter upprättandet. Uppföljningen planeras utan periodicitet.

Vid uppföljningen som företrädelsevis sker hemma hos kund, ska följande frågor ställas;

 • Vet du vem som är din kontaktman?
 • Finns det en genomförandeplan upprättad?
 • På vilket sätt var du delaktig i upprättandet?
 • Hur upplever du att insatserna utförs? 

Kontaktmannen dokumenterar uppföljningen/svaret på frågorna i dokumentationssystemet.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.