Rutin för uppdatering av larmkort

Rutin för att säkerställa att digitala larmkort uppdateras kontinuerligt.

 

Biståndshandläggare inhämtar uppgifter om kunds hälsa och övrigt som kan vara av vikt. Planeraren ansvarar för att larmkortet uppdateras med rätt information när beställning och utredning inkommer från biståndshandläggaren.

 

Vid uppföljning av tillsvidarebeslut där det framkommer nya uppgifter som kan vara av vikt för verkställigheten av trygghetslarm meddelar biståndshandläggaren verkställigheten via bevakning.

 

Det som löpande kommer till hemtjänstens kännedom och som kan vara av vikt för verkställigheten av trygghetslarm ansvarar verkställigheten för att framföra till planeraren. Vid behov meddelas även områdesansvarig biståndshandläggare via verksamhetssystemet.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.