Meny

Sena kvällsinsatser

Rutin för sena kvällsinsatser och tidiga morgoninsatser

Förutsättningar

Samtliga beställningar från myndighetsenheten som avser stöd inför sänggående samt hjälp med uppstigning skall skickas till dagenheten kunden tillhör oavsett önskemål om tid från kund.

Samtliga planerare, intern regi, har behörighet till att se varandras planering i Lifecare.

För kunder med LOV företag som utförare av insatserna ska biståndshandläggare skicka ett meddelande i Lifecare till företaget med frågan om företaget kan utföra insatsen även i tidsspannet kl 06.00-07.00 samt kl 22.00-23.00.

Biståndshandläggaren skickar ett mail till aktuellt LOV företag om att ett meddelande har skickats till dem.

LOV företaget ska besvara meddelandet inom tre timmar. Därefter skickar biståndshandläggaren beslutet till berörd enhet och till natten i de ärenden där LOV företaget inte har möjlighet att utföra insatsen under tidsintervallet kl 06.00-07.00 samt kl 22.00-23.00

Arbetssätt egen regi

Mottagande enhets planerare tittar först på egen planering om man kan tillgodose kundens önskemål i befintlig planering.
I andra hand tittar planerare på om samplanering med annan dagenhet skulle vara möjlig och involverar ansvariga enhetschefer i dialogen.
I tredje hand förs dialog med nattens planerare/enhetschef.

Skulle planerare vars enhet mottagit beställningen se att detta kan utföras av den egna enheten men att det kräver att man ändrar  bemanningskravet förs dialog med ansvarig enhetschef.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.