När en kund inte är anträffbar

Rutin för när kund i ordinärt boende inte är anträffbar vid planerad insats.

När en kund i ordinärt boende inte är anträffbar vid planerad insats ska åtgärderna nedan vidtas.

1. Leta efter kunden i närområdet.

2. Kontakta anhörig/närstående/annan kontaktperson. Se kontaktuppgifter i
    Genomförandeplanen.

3. Om hemtjänsten har nyckel. Gå in i kundens bostad tillsammans med en kollega.

4. Informera enhetschefen. På icke kontorstid ska beredskapsenhetschefen kontaktas.

5. Dokumentera händelsen. Enhetschefen kontaktar polisen och dokumenterar åtgärden och
    resultatet.

6. Enhetschefen kontaktar polisen och dokumenterar åtgärden och resultatet.

7. Enhetschefen informerar verksamhetschefen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.