Matdistribution

När köket får meddelande från taxi som transporterar maten att kunden inte öppnar, gäller nedanstående rutiner.

Kunder med enbart matdistribution

Köket ringer den berörda kommunala hemtjänstgruppen som i sin tur vidtar åtgärder.

Kunder med matdistribution + andra insatser från kommunens hemtjänst

Köket ringer den berörda kommunala hemtjänstgruppen som i sin tur vidtar åtgärder.

Kunder med matdistribution + andra insatser av privat utförare

Köket ringer berörd hemtjänstgrupp inom kommunen. Denna grupp faxar meddelandeblankett eller ringer externa utföraren för kännedom om informationen.

Enhetschefens ansvar

Enhetschefen ansvarar för att hemtjänstpersonalen ska ha tillgång till beställningar på samtliga kunder med matdistribution oavsett om kunden har andra insatser eller inte. 

Samtliga händelseförlopp (att kunden inte öppnat och vad som har gjorts) ska dokumenteras av hemtjänstens medarbetare i Life care.

Enhetscheferna skall alltid ha en skriftlig rutin för hur personalen ska agera när en kund inte öppnar oavsett vilken insats det rör sig om.

Kundens har ett egenansvar i att meddela sitt leveranskök när det handlar om sin egen planerade frånvaro.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.