Meny

Ersättning vid ledsagning

Rutin för ersättning till personal vid utförande av ledsagning inom ordinärt boende.

Om ledsagaren har utlägg i samband med ledsagningen utgår ersättning mot uppvisande av kvitto. Utlägg för måltider och fika ersätts inte. Alla eventuella kostnader under ledsagning skall fastställas med enhetschef innan ledsagningen verkställs. Överenskomna utlägg skall redovisas med kvitto och ansökas om i medarbetarens Heroma under utlägg.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.