Meny

Dubbelbemanning

Rutin då det finns behov av två personal vid förflyttningar

När behov av dubbelbemanning uppkommer

När rehab/HSL personal ordinerar hjälpmedel som kräver dubbelbemanning skickas ett HSL-uppdrag gällande behovet till ansvarig enhetschef/utförare. 

Ansvarig enhetschef som får kännedom om behov av dubbelbemanning signalerar till ansvarig rehab/HSL personal som gör bedömningen gällande behovet samt skickar ett HSL-uppdrag till ansvarig enhetschef/utförare.

Ansvarig enhetschef/utförare dokumenterar i genomförandejournal.

 

Behov av dubbelbemanning efter sjukhusvistelse

Vid planering på sjukhuset där det framkommer behov av dubbelbemanning ansvarar rehab/HSL personal i hemgångsstödsteamet för att en skriftlig bedömning och ett HSL-uppdrag skickas till ansvarig enhetschef/utförare.

 

Då kund är fullt inskriven i ASIH

Om kund är fullt inskriven i ASIH inhämtar ansvarig enhetschef ett muntligt underlag av bedömningen gällande dubbelbemanning från legitimerad personal på ASIH.

 

Kunder som får sina insatser utförda från annan än hemtjänsten

Vid ärenden där kund har hjälp från annan person än hemtjänstpersonal (exempelvis personlig assistans eller hjälp från anhörig) och där det uppkommer behov av hjälp från två personer vid förflyttningar fattar ansvarig biståndshandläggare beslut om hemtjänst i form av personlig omvårdnad. Ansvarig biståndshandläggare signalerar till ansvarig rehab/HSL-personal som gör bedömningen om det föreligger behov av hjälp från två personer vid förflyttningar. Bedömningen skickas via mina meddelande till ansvarig biståndshandläggare som därefter beslutar i ärendet. Ansvarig enhetschef/utförare ansvarar för verkställigheten av insatsen.

 

Uppföljning

Rehab/HSL personalen ansvarar för uppföljning och att ansvarig enhetschef/utförare får ny bedömning om behovet förändras.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.