Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Myndighetsenheten, Arbetskonsulenter och Platsledare

Rutiner mellan Myndighetsenheten, Arbetskonsulenter och Platsledare

 • Arbetskonsulenterna är delaktiga vid nya verkställigheter i daglig verksamhet. Planerar och genomför arbetsplatsbesök utifrån önskemål

 

 • Platsledaren eller kontaktman i daglig verksamhet tar kontakt med annan verksamhet då byte för deltagare önskas mellan egna verksamheter. En dialog och planering görs utifrån önskemål. Vid behov kontaktas arbetskonsulent

 

 • Vid byte inom icke producerande verksamhet sker planering och diskussion mellan platsledare och enhetschef.

 

 • Platsledare och Arbetskonsulent dokumenterar i Procapita då arbetsplatsbyte sker.

 

 • Vid önskemål om individintegrerad verksamhet tas kontakt med arbetskonsulent och gemensamt görs en kartläggning över önskemål och förutsättningar.

 

 • Platsledare/gruppledare informerar på arbetsplatsmöten om möjligheten att besöka/prova på och byta till annan egen verksamhet i mån av plats .

 

 • Arbetskonsulent lämnar utredning och beslut om insatsen daglig verksamhet till arbetsplatsen.

 

 • Platsledare/gruppledare som varit delaktig och/eller tagit emot information, vidareförmedlar till övrig personal inför att ny deltagare startar sin sysselsättning.

 

 • Platsledare tar kontakt med handläggare på Myndighetsenheten om person uteblir från arbetsplatsen, utan känd anledning i mer än två veckor.

 

 • Platsledaren/arbetskonsulent meddelar snarast handläggare om deltagare påbörjar studier, flyttar, är föräldraledig eller övergår till en anställning.

 

 • Platsledare anmäler till lönekontoret personuppgifter på ny deltagare som börjar sin sysselsättning i verksamheten.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.