Meny

Måltidsersättning

Riktlinjer för Måltidsersättning

Riktlinjer för Måltidsersättning

I daglig verksamhet omfattas deltagare av omsorgsförvaltningens matsubvention. På flertalet av våra arbetsplatser ordnar man så att man får lunch levererad från kommunalt eller privat kök till en kostnad av 64 kr, som faktureras deltagaren. På andra arbetsplatser kanske man väljer att ta med mat hemifrån, hämtar mat eller äter på restaurang.

För att alla ska ha möjligheten att ta del av matsubventionen skall respektive arbetsplats ersätta den ätande för dennes merkostnad överstigande 58 kr mot uppvisande av kvitto. Utbetalning sker på habiliteringslistan under övriga ersättningar, med förklarande text.

För år 2022 är kostnadstaket maximerad till 75 kr för en lunch. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.