Meny

Habiliteringsersättning

Riktlinjer för habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning betalas ut till personer med beslut om daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS, SOL då de deltar i den dagliga verksamheten.
Ersättning utgår inte för ledig dag.

Ersättning från och med 2023-01-01 är 12,74 kronor/timme

Antal timmar räknas inklusive raster, tandvård/sjukvårdsbesök och myndighetsbesök från det att du kommer till din arbetsplats till du lämnar arbetsplatsen.

Utbildning eller arbetsplatsträff då den dagliga verksamheten stänger, utgår ersättning för ordinarie planerad arbetstid.

Om daglig verksamhet utförs lördagar, söndagar och helgdagar betalas dubbel ersättning ut.

För deltagare som deltar i Lärvux skall habiliteringsersättningen betalas av den dagliga verksamhet som personen har sin huvudsakliga sysselsättning i. Habiliteringsersättningen för övrigt registreras på respektive person och arbetsplats.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.