Habiliteringsersättning

Riktlinjer för habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning betalas ut till personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, då de deltar i den dagliga verksamheten.

Ersättning utgår inte för ledig dag.

För de personer, som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, men som har sin aktivering utifrån boendet, betalas ersättningen ut för schemalagda aktiviteter i likhet med den dagliga verksamheten.

Ersättning från och med 2018-01-01:

- Hel dag  5-8 timmar                   54:-

- Halv dag 1-5 timmar                  39:-

Antal timmar räknas inklusive restid till och från arbetsplatsen, samt raster.

Dag före röd dag, då den dagliga verksamheten stänger tidigare, utgår ersättning för planerad arbetstid.

Då den dagliga verksamheten är öppen även lördagar, söndagar och helgdagar betalas dubbel ersättning ut.

Habiliteringsersättning betalas inte ut till personer, som ej har ett LSS-beslut om daglig verksamhet.

För deltagare som deltar i Särvux och Freja skall habiliteringsersättningen betalas av den dagliga verksamhet som personen har sin huvudsakliga sysselsättning i. Habiliteringsersättningen för övrigt registreras på respektive person och arbetsplats.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.