Hantering av fickpengar

Här beskrivs rutiner kring hantering av fickpengar.

Pärm upprättas med en flik till varje barn/ungdom. Pärm och plånbok förvaras i låst skåp.

Varje flik innehåller en kassabok och A4-blad där kvitto tejpas upp.
Finns inget kvitto att tillgå skriver man ett kvitto och signerar.

Gemensamt kvitto.
Spara huvudkvittot och skriv ett kvitto till vardera barn/ungdom. Alternativt kopiera kvittot skriv in hur många barn/ungdomar som deltagit. Spara i fliken för gemensamt kvitto.

Alla kvitto redovisas minst 2 ggr per år till vårdnadshavare. Behåll originalen och kopia till vårdnadshavare. Redovisningen skickas eller överlämnas personligen till vårdnadshavare.

Hantera maximalt 200 kronor,  inför sommaren 350 kronor. Meddela vårdnadshavare via kontaktboken när kontanterna börjar ta slut. Skriv en kvittens på mottagna pengar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.