Meny

Verkställighetshandbok

Verkställighetshandboken är en hjälp till dig som utför beviljade insatser enligt SoL och LSS i omsorgsförvaltningen. Verkställighetshandboken beskriver dels övergripande riktlinjer och rutiner dels mer specifika rutiner beroende på verksamhetens inriktning.

Test, Kvalitetssystem | Process

Test, Kvalitetssystem | Dokument

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.