Meny

Att fråga

Många som utsätts för våld i nära relation har normaliserat våldet. För många är det också belagt med skuld och skam att vara utsatt för våld och det kan vara svårt att prata om övergrepp.

Därför är det viktigt att ställa konkreta frågor och ha fokus på den våldsutsattas egna upplevelser av händelsen. Att prata om svåra saker som är belagda med skuld och skam tar tid. Låt det ta sin tid. Var närvarande och orka lyssna. Respekt, lyhördhet, förståelse och bekräftelse är fyra bra grundpelare att bygga samtalet på. Var med tydlig att du tror på det som personen berättar, och ifrågasätt inte det som sägs, eller personens uppfattning om sin känsla inför det som hänt.

När fråga?

Vid misstanke om våld i nära relation ställs alltid frågan till kunden.

Hur fråga?

 • Ställ frågan i enskildhet, eftersom vi inte vet vem som är utövaren av våldet. T.ex. så kan medföljande "vän" oavsett kön vara en partner som är våldsutövaren.
 • Ha tid så att det finns möjlighet för kunden att berätta om svåra situationer.
 • Använda ord som sårad, rädd, illa behandlad o.s.v. istället för våld. Våldet kan vara normaliserat och då upplever hen inte det som misshandel eller våld, utan som en del i vardagen.
 • Undvik varför- frågor, vilket kan vara skuldbeläggande.
 • Ställ följdfrågor för att förtydliga.
 • Bestäm tid för uppföljning om kunden vill.
 • Var tydlig med att det är förövaren som är ansvarig för våldet.  

Genom att öppna upp med frågan, visar du att det är okej att prata om!

Exempel på frågor:

 • Vill du berätta hur du har fått den skadan/blåmärket/ hur dina saker hamnade där? Be gärna personen berätta detaljerande om händelsen och var nyfiken med respekt.
 • Har någon skadat dig? Skrämt dig? Sparkat dig? Gjort dig illa? Följdfrågor: Hur? När? Var? Vem?
 • Har det hänt att du är rädd för någon? Gör någon dig stressad/orolig? Följdfrågor: Hur? När? Var? Vem?
 • Känner du dig trygg där du bor nu? Känner du dig trygg när du får besök? Följdfråga: Vill du berätta om när du kände dig otrygg?
 • Har du hindrats från att använda rullstol/ rullator av någon? Hur gick det till? Följdfråga: Kan du berätta om den gången du inte fick använda ditt hjälpmedel?
 • Har du vägrats hjälp med att ta din medicin/ komma upp ur sängen/klä på dig?
 • Har du insyn i din ekonomi/ känner du dig trygg med hur din ekonomi ser ut/sköts om? Följdfråga: Hur menar du då? Vad känner du inför personen som har hand om din ekonomi?
 • Jag ser att du är ledsen/inte vill/ är arg, vad har hänt?
 • Har du tvingats till eller varit med om sex som du helst hade varit utan?

Förutom att anpassa språket så att personen förstår finns det verktyg som kan underlätta för den våldsutsatte att berätta, förutom de hjälpmedel för kommunikation som vanligtvis används för att kommunicera med kunden, finns "Reda ut-häftet VÅLD" som är pictogrambilder speciellt framtagna för att samtala runt våld.

Vid användning av tolk, tänk på:

 • Att det är viktigt att kunden är trygg med tolken och att det kan vara viktigt vilket kön det är på tolken
 • Att det inte finns en relation mellan tolken och den våldsutsatte eller våldsutövaren
 • Att alltid använd en auktoriserad tolk, och aldrig en bekant (då det kan vara förövaren).

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.