Meny

Inbrott, stöld och skadegörelse

Åtgärder vid Inbrott, stöld och skadegörelse

Inbrott/stöld, Kommunens egendom 

Inbrott/stöld av kommunens egendom ska omedelbart rapporteras till ansvarig arbetsledare som snarast har att: Anmäla inbrott/stöld till polisen Rapportera till verksamhetschefen Anmäla/utreda händelsen i IA-systemet.

Stöld/skadegörelse, medicinsk-teknisk apparatur

Vid stöld eller skadegörelse av medicinsk-teknisk apparatur följ rutiner enligt ovan samt underrätta även ansvarig sjuksköterska och MAS.

Stöld/skadegörelse av kunds egendom

Stöld/skadegörelse av kunds egendom ska anmälas till polisen av den skadelidande själv. Om kunden inte själv är i stånd att göra anmälan till polisen kan arbetsledaren, efter kontakt med anhörig, vara behjälplig.

En lex Sarah-anmälan ska upprättas vid stöld från kund på vård- och omsorgsboende, se Rutiner för handläggning av anmälningar enligt SoL samt LSS, Lex Sarah.

Skadegörelse, Kommunens egendom

Skadegörelse av kommunens egendom ska omedelbart rapporteras till ansvarig arbetsledare som snarast har att: Anmäla skadegörelse till polisen Rapportera till verksamhetschefen Anmäla/utreda händelsen i IA-systemet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.