Meny

Försvunna personer

Om någon avvikit från sitt hem och inte bedöms vara i stånd att själv ta sig tillbaka.

Följande åtgärder ska vidtagas:

 • Personalen genomsöker omedelbart samtliga lokaler och närmaste omgivningar
 • Sjuksköterska underrättas
 • Anhöriga underrättas
 • Enhetshetschef underrättas
 • Enhetschef underrättar verksamhetschef vid behov
 • Anmälan till polisen telefonnummer 114 14
 • Vid behov kalla in extra personal
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.