Meny

Försvunna personer

Om någon avvikit från sitt hem och inte bedöms vara i stånd att själv ta sig tillbaka.

Följande åtgärder ska vidtagas: 

  • Personalen genomsöker omedelbart samtliga lokaler och närmaste omgivningar
  • Sjuksköterska underrättas
  • Anhöriga underrättas
  • Enhetshetschef underrättas
  • Enhetschef underrättar verksamhetschef vid behov
  • Anmälan till polisen telefonnummer 114 14
  • Vid behov kalla in extra personal

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.