Förebyggande åtgärder Brand

Se också SBA-pärm (systematiskt brandskyddsarbete)

Instruktioner och rutiner vid Brand eller utrymningslarm:

Agera enligt VID BRAND-instruktionen. Utrym den brandcell som är drabbad, om möjligt till den brandcell som ligger längst bort från branden. Invänta räddningstjänsten. Uppsamling och inräkning sker vid angiven plats.

Dagliga rutiner:

 • Onödig belysning släcks
 • Blinkande lysrör skall snarast bytas ut
 • Kontrollera att lampor som finns nära sängar hos kund inte kan råka vältas ner i sängen
 • Huvudbrytare och timers för köksutrustning och spis slås ifrån
 • Tv apparater och datorer skall stängas av med sin strömbrytare inför natten
 • Eventuella provisoriska värmefläktar vid kall väderlek skall kontrolleras
 • Syrgasbehållare förvaras enligt säkerhetsföreskrift i Hälso- och sjukvårdshandboken

Utomhus:

 • Papperskorgar och sopkärl skall vara placerade minst 3 meter från fastigheten
 • Containrar, brännbart material samt askkoppar ska placeras minst 6 meter från fastigheten

Övriga rutiner:

 • Rökning får endast ske på anvisad plats
 • Individuell handlingsplan upprättas om kund röker i bostaden. Handlingsplanen förvaras i kundpärm
 • Begränsa mängden stoppade möbler i korridorer
 • Elektronik, datorer och kopiatorer mm bör inte stå i korridorer

Portabel sprinkler finns att installera vid behov i kundlägenheter

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.