Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Förebyggande åtgärder Brand

Se också SBA-pärm (systematiskt brandskyddsarbete)

Instruktioner och rutiner vid Brand eller utrymningslarm:

Agera enligt VID BRAND-instruktionen. Utrym den brandcell som är drabbad, om möjligt till den brandcell som ligger längst bort från branden. Invänta räddningstjänsten. Uppsamling och inräkning sker vid angiven plats.

Dagliga rutiner:

 • Onödig belysning släcks
 • Blinkande lysrör skall snarast bytas ut
 • Kontrollera att lampor som finns nära sängar hos kund inte kan råka vältas ner i sängen
 • Huvudbrytare och timers för köksutrustning och spis slås ifrån
 • Tv apparater och datorer skall stängas av med sin strömbrytare inför natten
 • Eventuella provisoriska värmefläktar vid kall väderlek skall kontrolleras
 • Syrgasbehållare förvaras enligt säkerhetsföreskrift i Hälso- och sjukvårdshandboken

Utomhus:

 • Papperskorgar och sopkärl skall vara placerade minst 3 meter från fastigheten
 • Containrar, brännbart material samt askkoppar ska placeras minst 6 meter från fastigheten

Övriga rutiner:

 • Rökning får endast ske på anvisad plats.
 • Individuell handlingsplan upprättas om kund röker i bostaden. Handlingsplanen förvaras i kundpärm.
 • Begränsa mängden stoppade möbler i korridorer
 • Elektronik, datorer och kopiatorer mm bör inte stå i korridorer

Portabel sprinkler finns att installera vid behov i kundlägenheter.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.