Förebyggande åtgärder Brand

Se också SBA-pärm (systematiskt brandskyddsarbete)

Instruktioner och rutiner vid Brand eller utrymningslarm:

Agera enligt VID BRAND-instruktionen. Utrym den brandcell som är drabbad, om möjligt till den brandcell som ligger längst bort från branden. Invänta räddningstjänsten. Uppsamling och inräkning sker vid angiven plats.

Dagliga rutiner:

 • Onödig belysning släcks
 • Blinkande lysrör skall snarast bytas ut
 • Kontrollera att lampor som finns nära sängar hos kund inte kan råka vältas ner i sängen
 • Huvudbrytare och timers för köksutrustning och spis slås ifrån
 • Tv apparater och datorer skall stängas av med sin strömbrytare inför natten
 • Eventuella provisoriska värmefläktar vid kall väderlek skall kontrolleras
 • Syrgasbehållare förvaras enligt säkerhetsföreskrift i Hälso- och sjukvårdshandboken

Utomhus:

 • Papperskorgar och sopkärl skall vara placerade minst 3 meter från fastigheten
 • Containrar, brännbart material samt askkoppar ska placeras minst 6 meter från fastigheten

Övriga rutiner:

 • Rökning får endast ske på anvisad plats
 • Individuell handlingsplan upprättas om kund röker i bostaden. Handlingsplanen förvaras i kundpärm
 • Begränsa mängden stoppade möbler i korridorer
 • Elektronik, datorer och kopiatorer mm bör inte stå i korridorer

Portabel sprinkler finns att installera vid behov i kundlägenheter

Utrymningsövning Systematiskt brandskyddsarbete

Varje enhet inom Omsorgsförvaltningen skall minst två ggr/år genomföra en teoretisk utrymningsövning. Övningen skall dokumenteras och sparas i Brandskyddspärm.
Med tanke på att kunderna inom OMS kan vara sängliggande eller har olika funktionshinder är det inte rimligt att som krav ha att utrymningsövningen skall vara praktisk, alltså där alla boende och personal lämnar byggnaden. Om någon mindre enhet anser att de om möjligt vill prova praktisk utrymningsövning så föreligger inga hinder.

Vad bör tas upp på en utrymningsövning?

 • Brandlarmets funktioner. Vart går larmet?
 • Vad händer när larmet går?
 • Automatiskt brandlarm= Tidig upptäckt
 • Mindre brand: Släcka själv först
 • Större brand: Dörrar stängda
 • Vid lämpligt tillfälle bjud in brandskyddsansvarig fastighetsskötare till er APT. Gör tillsammans kontroll av brandlarm och knappar. Var med och lyssna på larmet.
 • Diskutera vem som gör vad? Hur man gör?
 • Går det att få ut sängar eller endast madrass? Finns filtar? Testa draglakan.
 • Brandcellsgränser. Går det att utrymma sidledes? Eller i mindre boende är det endast boenderum som är brandcellsgräns? Varje enhet måste veta var och om det finns brandcellsgränser i lokalerna?
 • Var finns brandsläckare och brandfiltar i lokalen?
 • Hur reagerar våra kunder vid ett eventuellt brandlarm?
 • När vikarie kommer ut på plats måste någon ansvarig praktiskt visa var brandsläckare, brandskyddspärm, utrymningsplan, m.m. finns.
 • Ge uppgifter, ta fram ett scenario och öva på APT.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.